Tonia Dabwe

SoVenture

Creating opportunities for growth

Waar weet ik iets vanaf?

Je komt niet vaak iemand tegen die én bij de overheid én in het bedrijfsleven goede resultaten boekt én een succesvolle stichting in Afrika heeft én met bedrijven uit zowel Afrika als Nederland werkt. Wat dit vraagt? In staat zijn snel te doorgronden wat er echt aan de hand is, goed samen kunnen werken met mensen met hele verschillende achtergronden en in uiteenlopende settings mooie resultaten kunnen bereiken. O ja, en het vermogen om die brede ervaring te gebruiken om de best passende oplossing te vinden.

Interim klussen

Iemand nodig om een professionele organisatie op te zetten en mensen betrokken te houden? Ja, leuk! Kan echter niet goed op de bekende winkel passen.

Strategisch advies

Veel ervaring: adviseur bij de overheid en voor bedrijven. Mensen meekrijgen? Check. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit? Uiteraard. Kort & bondig? Yes.

Projecten leiden

Van A naar B. Duidelijk begin en einde. Met aandacht voor de cultuur van de organisatie en de mensen, zonder het doel uit het oog te verliezen.

Sparring partner

Snel de vinger op de zere plek leggen? Ja. Zaken terugbrengen tot de kern en een aanpak ontwikkelen die werkt? Ook. Sparring partner voor managers? Al jaren.

Afrika

De "andere helft" van Tonia, mede omdat ik hier opgroeide. (Met uitstapjes naar NL). Goed netwerk, ik begrijp de cultuur en boek er al jaren mooie resultaten.

Inkoop/aanbesteden

In deze wereld begon ik ooit. Nooit helemaal losgelaten. Bij de overheid: aanbestedingstrajecten opgezet. Bij zorgaanbieders: aanbestedingen begeleid.

Kwaliteiten

tonia-front-bg

Een visie helpen ontwikkelen of juist vanuit een visie naar een operationele vertaling toewerken? Ik schakel makkelijk tussen de verschillende niveaus en zorg ervoor dat ik anderen daarin niet verlies. Intellectueel en conceptueel sterk.

Snel kunnen bepalen wat het probleem is, wat er nodig is om het op te lossen en of voorgestelde oplossingen ook daadwerkelijk de onderliggende oorzaken aanpakken. Goed in staat complexe zaken te ontrafelen en terug te brengen tot de kern. Snelle denker.

Zowel schriftelijk als verbaal. In politiek-bestuurlijke omgevingen, met raden van bestuur of manager en op het operationele niveau van teams.

Dankzij een tweetalige opvoeding in het Engels en het Nederlands. Daarnaast spreek ik vloeiend Frans, is mijn Spaans prima en mijn Duits basic.

Ik houd van afwisseling in mijn werk en houd ervan om op kansen in te kunnen springen. Werkt het linksom niet? Dan proberen we het rechtsom of bovenlangs. Een hele opdracht omgooien omdat voortschrijdend inzicht dat vraagt? Geen enkel probleem, het gaat om de oplossing die het beste resultaat biedt.

Elke organisatie bestaat uit mensen en als je die niet meekrijgt, krijg je weinig gedaan. Ik houd van samenwerken maar zal ook niet nalaten om er een punt van te maken als er bewust tegengewerkt wordt. Mijn aanpak kenmerkt zich door een focus op “samen werken” en mensen “aan boord houden” zonder afbreuk te doen aan belangen. Ik geloof sterk in clusters van gelijken in plaats van traditionele hiërarchieën.

Iets is niet per definitie waar omdat iemand anders dat zegt. Afwegen, beoordelen, doorvragen en uitzoeken.  Mijn tweede natuur.

Ik word enthousiast van nieuwe kansen en mogelijkheden, maar ze moeten wel ergens toe leiden. Nieuwsgierig, ambitieus en gedreven. Werkt goed onder druk. Deadlines? Graag!

Middelmatigheid. Risicomijdend gedrag. Vaste routines. Gebrek aan vernieuwing (“Zo doen we het hier nu eenmaal altijd”).

Voor o.a. deze opdrachtgevers mocht ik al aan de slag

Wat ze over mij zeggen