Tonia Dabwe

SoVenture

Creating opportunities for growth

Over mij

Je komt niet vaak iemand tegen die én bij de overheid én in het bedrijfsleven goede resultaten boekt én een succesvolle stichting in Afrika heeft én met bedrijven uit zowel Afrika als Nederland werkt. Wat dit vraagt? In staat zijn snel te doorgronden wat er echt aan de hand is, goed samen kunnen werken met mensen met hele verschillende achtergronden en in uiteenlopende settings mooie resultaten kunnen bereiken. O ja, en het vermogen om die brede ervaring te gebruiken om de best passende oplossing te vinden.

Interim manager

Iemand nodig om een professionele organisatie op te zetten en mensen betrokken te houden? Ja, leuk! Niet goed in "op de winkel passen".

Strategisch advies

Veel ervaring: adviseur bij de overheid en voor bedrijven. Mensen meekrijgen? Check. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit? Uiteraard. Kort & bondig? Yes.

Projectmanagement

Van A naar B. Duidelijk begin en einde. Met aandacht voor de cultuur van de organisatie en de mensen, zonder het doel uit het oog te verliezen.

Kwaliteiten

tonia-front-bg

Een visie helpen ontwikkelen of juist vanuit een visie naar een operationele vertaling toewerken? Ik schakel makkelijk tussen de verschillende niveaus en zorg ervoor dat ik anderen daarin niet verlies. Intellectueel en conceptueel sterk.

Snelle denker. Zeer goed in staat te doorzien wat het probleem is, wat er nodig is om het op te lossen en oplossingen voor te stellen die ook daadwerkelijk werken. Vindt het geweldig om complexe zaken te ontrafelen en terug te brengen tot de kern. Om dat vervolgens helder en duidelijk te beschrijven.

Zowel schriftelijk als verbaal. In politiek-bestuurlijke omgevingen, met raden van bestuur of management teams. Maar ook op het operationele niveau van teams en medewerkers.

Ik houd van afwisseling in mijn werk en houd ervan om op kansen in te kunnen springen. Werkt het linksom niet? Dan proberen we het rechtsom of bovenlangs. Een hele opdracht omgooien omdat voortschrijdend inzicht dat vraagt? Geen enkel probleem, het gaat om de oplossing die het beste resultaat oplevert. Ook flexibel qua tijd.

Ik werk graag samen met anderen maar zal niet nalaten om er een punt van te maken als er bewust tegengewerkt wordt. Mijn aanpak kenmerkt zich door een focus op “samen werken” en mensen “aan boord houden” zonder afbreuk te doen aan belangen. Ik geloof sterk in clusters van gelijken in plaats van traditionele hiërarchieën.

Ik word enthousiast van nieuwe kansen en mogelijkheden, maar ze moeten wel ergens toe leiden. Nieuwsgierig, ambitieus en gedreven. Kan goed overweg met tijdsdruk. Deadlines? Graag!

Middelmatigheid. Risicomijdend gedrag. Vaste routines. Gebrek aan vernieuwing. “Zo doen we het hier nu eenmaal altijd.” (Kan, maar dan ben ik absoluut niet de juiste persoon.)

Voor o.a. deze opdrachtgevers mocht ik al aan de slag

Wat ze over mij zeggen